Prolights patientnära analyssystem kan upptäcka och utesluta hjärtinfarkt

Med ett unikt och patientnära analyssystem för att snabbt och säkert identifiera akuta sjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, vill Prolight Diagnostics revolutionera marknaden för patientnära analyser, även kallat Point-Of-Care (POC). I syfte att utveckla ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering ska bolaget nu ta in nytt kapital för att nå ut på en snabbväxande mångmiljardmarknad.

Prolight utvecklar ett mobilt system som, med hjälp av en droppe blod, kan ge provsvar inom tio minuter och därmed bidra till att snabbt och säkert kunna ställa en korrekt diagnos redan då patienten undersöks första gången i primärvården, äldrevården, i en ambulans eller på ett akutsjukhus, därav benämningen patientnära analys.

”Vi arbetar fokuserat för att snabbt och kostnadseffektivt genomföra de utvecklingssteg som krävs för att lansera vår unika digitala plattform, PsyrosTM, på den internationella marknaden. Med vårt POC-system är målet att kunna ge provsvar redan inom tio minuter med lika god precision och noggrannhet som på sjukhuslaboratorier”, berättar vd Ulf Bladin.

”Vårt initiala fokus är teknikens banbrytande förmåga att kvantifiera enskilda molekyler av proteinet troponin för snabb och tidig upptäckt eller uteslutning av hjärtinfarkt, vilket kan rädda liv, förbättra livskvaliteten för miljontals patienter och skapa betydande hälsoekonomiska fördelar för den hårt belastade sjukvården”.

”På längre sikt kan vår plattform leda till ett paradigmskifte inom patientnära testning för många andra stora kliniska områden som idag bara är möjligt att genomföra i specialiserade laboratorier. Utöver troponin är expansion till andra biomarkörer inom kardiologi, såsom BNP/Nt-pro-BNP och D-Dimer, ett naturligt första steg i utvecklingen mot en bred testpanel av biomarkörer inom många andra betydande kliniska områden med mycket stor global efterfrågan.”

 

BioStock intervjuar Prolight Diagnostics vd Ulf Bladin i samband med företrädesemissionen i december 2023

Viktiga milstolpar uppnådda

Enligt Ulf Bladin har bolaget sedan den senaste företrädesemissionen framgångsrikt uppfyllt samtliga uppsatta mål och levererat det de lovat. Dessutom har bolaget nått en ytterligare viktig milstolpe genom att visa proof of performance i helblod.

”Möjligheten att mäta i helblod, utan ett cellseparationssteg, minskar komplexiteten och banar väg för en extremt konkurrenskraftig prisnivå för vår POC-plattform, Psyros™. Dessutom kan provtagningsvolymen minska vilket är en fördel då blodprovet tas från fingret. Vi känner inte till någon annan plattform för räkning av enskilda molekyler som fungerar i helblod”, säger Ulf Bladin.

Enorm marknad

Enligt Ulf Bladin är den adresserbara marknaden för Prolight i mångmiljardklassen, och i takt med att bolaget utökar testerna med biomarkörer bortom troponin och hjärtinfarkt kan den växa betydligt mycket mer. 

“Den globala marknaden för POC-tester uppgick till cirka 34,6 miljarder dollar under 2021 och beräknas öka till 70,9 miljarder dollar år 2030.”

“Om man isolerar marknaden till hjärtbiomarkörer så uppgick den marknaden till cirka 9 miljarder dollar under 2021 och den förväntas växa med omkring 9 procent per år till närmare 15 miljarder dollar 2027. Den globala marknaden för biomarkören troponin uppgick till 1,4 miljarder dollar under 2022 och beräknas öka till 2,6 miljarder dollar år 2027.”

Framtagande av kommersiell produkt och klinisk validering på agendan

Den företrädesemission av units som Prolight nu genomför, bestående av aktier och teckningsoptioner, kan initialt tillföra bolaget 98,8 miljoner kronor. 

”Likviden från denna emission och efterföljande teckningsoptioner är avgörande för att säkerställa en snabb och kostnadseffektiv färdigutveckling av vårt digitala patientnära analyssystem. Att bolaget är finansierat är också en viktig förutsättning för effektiva diskussioner med potentiella affärspartners. Målet är att ha ett färdigt kommersiellt system redo i slutet av nästa år inför klinisk validering under 2025, vilket i sin tur är nödvändigt för ett regulatoriskt godkännande enligt IVDR (In-Vitro Diagnostik) och därefter lansering i början av 2026.”

”Vi hoppas på stöd från våra nuvarande och blivande aktieägare i denna företrädesemission. Både koncernledning och styrelse investerar nu i emissionen som kommer att möjliggöra fortsatt utveckling av vårt banbrytande POC-system till en kommersiell produkt. Det kommer att vara värdeskapande för vården, patienterna och Prolights aktieägare”, avslutar Ulf Bladin.

Läs mer om Prolights banbrytande teknik här