Om Prolight

Prolight Diagnostics AB, tillsammans med vårt dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd utvecklar innovativa patientnära analys (PNA) system som även benämns Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod.

Vi vill kunna erbjuda de främsta POC-systemen på marknaden för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd. Vår lanseringsprodukt blir mätning av troponin för att kunna upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.


Med Prolights POC-system är ambitionen att provsvaren ska vara tillgängliga inom tio minuter så att vårdgivare ska kunna diagnosticera och erbjuda behandling redan när patienten undersöks första gången, på exempelvis en akutmottagning, vårdcentral, ambulans eller äldreboende, i stället för att lägga kritisk tid på att invänta testresultat från ett sjukhuslaboratorium.

Detta innebär att läkare får hjälp att ta snabbare beslut och kan inleda rätt behandling, t ex att snabbt diagnosticera och utesluta en hjärtinfarkt. Patienter som behöver snabb och akut vård kan prioriteras i ett tidigare skede.

Betydande kostnadsbesparingar kan uppnås om hjärtinfarkt kan uteslutas tidigt i vårdkedjan med stöd av säkra POC-system, som har lika god känslighet och precision som sjukhuslaboratorier.  Detta skapar ett bättre patientflöde och bidrar till minskad oro för de drabbade och deras anhöriga.