Banbrytande teknik

- Prolight är redo att leverera marknadens främsta och mest innovativa patientnära analyssystem

Prolight har goda förutsättningar att kunna leverera patientnära analys (PNA) system, även kallat Point-Of-Care (POC) system, som tillfredsställer flera kliniskt ouppfyllda behov. Dels för hjärtbiomarkörer som troponin, dels för andra kliniska tester inom flera stora indikationsområden som ännu inte finns på POC-marknaden samt för multiplex tester, dvs att kunna testa flera biomarkörer samtidigt.

En ny banbrytande POC-teknik för digital immunoanalys

Genom förvärvet av Psyros Diagnostics har Prolight en helt ny banbrytande POC-teknik för digital immunoanalys, där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Den unika tekniken för bolagets digitala immunoanalys öppnar upp möjligheten att utveckla nya POC-tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Ytterligare fördelar med den digitala immunoanalysen är dess enkelhet och låga produktionskostnader.

 

  • The Psyros technology enables single molecule counting in a very simple format.
  • Each binding event is visualised using a photoactivated reporter antibody.
  • After photoactivation, permanent dark spots are bleached into the fluorescent sensor.
  • Each dark spot represents a single binding event (for example 1 single troponin protein molecule).
  • An algorithm then converts the spot count into the analyte concentration.

Precision i nivå med PCR-tester, men med signifikant snabbare svarstid

Idag rekommenderas PCR-tester för att upptäcka covid, men svarstiden är lång, ibland flera timmar till dagar, beroende på system och kötider. Med den digitala analystekniken går det att räkna enskilda molekyler digitalt i låga nivåer, även för till exempel viruspartiklar som corona. Därmed kan känslighet och noggrannhet bli lika god eller bättre än för de PCR-tester som idag utförs på de stora centrala laboratorieinstrumenten. Den stora och högst betydande skillnaden mellan dagens PCR-tester och bolagets innovativa, digitala POC-plattform är att svarstiden kan minskas till endast tio minuter eller mindre.

Möjliggör ett paradigmskifte inom POC-testning

Denna nya teknik kan innebära början på ett paradigmskifte inom POC-test för klinisk diagnostik. Den unika tekniken bakom den digitala immunoanalysen kan även möjliggöra att helt olika biomarkörer kan testas med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC-instrument. Prolight bedömer att denna innovativa teknik kan utgöra framtiden för POC-testning.


Några exempel på möjliga framtida kliniska områden är inom:

  • Neuropatologi (demens, traumatiska hjärnskador)
  • Immunsystemdysfunktion (sepsis, autoimmuna sjukdomar)
  • Snabb virusdetektion såsom covid