Produkter

Prolight Diagnostics AB, tillsammans med vårt dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd utvecklar innovativa patientnära analys (PNA) system som även benämns Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod.


POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet på exempelvis en vårdcentral, en ambulans, ett äldreboende eller en akutmottagning. Provtagning och analys av POC-tester kräver oftast inte specifik kompetens, till skillnad från de stora sjukhuslaboratoriernas tekniskt krävande utrustning.

Produkten är under utveckling.
Design och specifikation kan ändras för den finala produkten.

Med den digitala banbrytande POC-tekniken, Psyros™ kan enskilda molekyler räknas digitalt från en droppe blod. Denna egenutvecklade teknik, som även har möjlighet till multiplex möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (ng/L) inom cirka 10 minuter eller mindre. Enligt Prolights kännedom finns det inget annat existerande digitalt POC-system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet, precision och låga produktionskostnader. Systemet består av ett lätthanterligt testkort och en bärbar analysenhet. Endast en droppe blod krävs för att genomföra testet.

MicroFlex

POC-systement MicroFlex utvecklas tillsammans med The Technology Partnership (TTP). Plattformen kombinerar den välbeprövade ELISA teknologin i ett microformat med Flex Membrane teknologin utvecklad av TTP. Kombinationen av dessa två teknologier, MicroFlex, har potential att uppnå likvärdiga testprestanda som sjukhuslaboratorier i ett format som lämpar sig för distribuerade diagnostiska tester.

I november 2022 undertecknade Prolight ett kommersialiseringsavtal för den egenutvecklade point-of-care (POC) plattformen Micro Flex med The Technology Partnership plc (TTP). Enligt avtalet kommer TTP att driva vidareutveckling och pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att säkra en industriell partner till Micro Flex. Prolight Diagnostics kommer att få ersättning när framtida intäkter genereras.


Micro Flex teknik gör det möjligt att utföra ett ELISA-test med ett litet engångstestkort, vilket innebär ett snabbare och enklare alternativ till mätning av ämnen i blod jämfört med att utföra analysen med en mikrotiterplatta. Testkortet är förpreparerat med de reagenser som behövs för att mäta koncentrationen av det sökta ämnet i blodet direkt från ett standard vakuumrör (primära provtagningsröret). Det bekväma, enkla användararbetsflödet gör principen väl lämpad för POC testning.

Läs mer om det senaste innovativa steget i utvecklingen som bl. a innefattar ett nytt miljövänligt testkort (ecoflex), se PDF.

Produkten är under utveckling. Design och specifikation kan ändras för den finala produkten.