AGM

The Annual General Meeting (AGM) is the company’s highest decision-making body. The annual general meeting must be held within six months of the end of the financial year. At the annual general meeting, balance sheets and profit and loss accounts are approved, decisions are made on the disposition of the company’s results, decisions are made on discharge from liability, the board of directors and, where applicable, auditors are elected and their respective fees are determined, as well as other statutory matters are dealt with.

AGM 2024

The shareholders in Prolight Diagnostics AB (publ), corp. reg. no. 556570-9499, (the ”Company”) are hereby notified of the annual general meeting to be held on Monday 27 May 2024 at 1 p.m. at the Company’s office, Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund, Sweden.

See previous meetings

Extraordinary general meeting 2023

The shareholders in Prolight Diagnostics AB (publ), reg. no. 556570-9499, (the ”Company”) are hereby convened to the extraordinary general meeting to be held on Monday 27 November 2023 at 11 a.m. at the Company’s office, Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund, Sweden.

AGM 2023 (only in Swedish)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler, Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund.

Extraordinary general meeting 2022 (only in Swedish)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2022. Styrelsen beslutade att stämman skulle genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. 

AGM 2022 (only in Swedish)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics, kallades till årsstämma fredagen den 20 maj 2022. Stämman genomfördes via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor.

Extraordinary general meeting 24 february 2022 (only in Swedish)

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) (“Bolaget”) ägde rum i Lund den 24 februari 2022.

AGM 2021 (only in Swedish)

Årsstämman hölls onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin genomfördes stämman via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. 

AGM 2020 (only in Swedish)

Årsstämman ägde rum onsdagen den 20 maj 2020 kl.10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

AGM 2019 (only in Swedish)

Årsstämman ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 13.00, hos T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

AGM 2018 (only in Swedish)

Årsstämma hölls onsdagen den 16 maj 2018 kl. 13.00, hos Helio Hötorget, Sveavägen 9-11 i Stockholm.