Stämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2024 kl. 13.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler, Gasverksgatan 3A, 222 29 Lund.

Se tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 2023

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler, Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund.

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler, Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund.

Extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2022. Styrelsen beslutade att stämman skulle genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. 

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Prolight Diagnostics, kallades till årsstämma fredagen den 20 maj 2022. Stämman genomfördes via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor.

Extra bolagsstämma 24 februari 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 24 februari 2022.

Årsstämma 2021

Årsstämman hölls onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin genomfördes stämman via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. 

Årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum onsdagen den 20 maj 2020 kl.10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 13.00, hos T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

Årsstämma 2018

Årsstämma hölls onsdagen den 16 maj 2018 kl. 13.00, hos Helio Hötorget, Sveavägen 9-11 i Stockholm.