Ägarförteckning

Ägarlista per den 2023-09-29

Ägare
Antal aktier
Procent (%)
Totalt
282 269 454
100,0
AVANZA PENSION
14 952 320
5,3
THE BANK OF NEW YORK MELLON, W9*
11 253 728
3,99
CARDEON AB (PUBL)
9 350 000
3,31
AILEEN JANE MCGETTRICK
8 290 816
2,94
JULIE RICHARDS
8 290 816
2,94
PAUL BRENDAN MONAGHAN
8 290 816
2,94
STEVEN ANDREW ROSS
8 290 816
2,94
ASSARSEN, ELIAS
4 848 664
1,72
GUNTHER WIKBERG HOLDING AB
4 725 000
1,67
JOHANSSON, JORGEN
2 214 903
0,78
Summa, 10 största ägare
80 507 879
28,53
Summa, övriga ägare
201 761 575
71,47

* Avser teknik- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur).

Bolaget har utestående teckningsoptioner om 95 202 981 och teckningsoptioner till ledning och styrelse om 2 500 000 och till anställda i Psyros om 1 800 000 som totalt kan medföra 83 635 742,5 aktier och kan därmed orsaka utspädning.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD.

 

Källa: Euroclear