Ägarförteckning

Ägarlista per den 2024-03-29

Ägare
Antal aktier
Procent (%)
Totalt
499 782 948
100,0
AILEEN JANE MCGETTRICK
31 505 100
6,30
JULIE RICHARDS
31 505 100
6,30
PAUL BRENDAN MONAGHAN
31 505 100
6,30
STEVEN ANDREW ROSS
31 505 100
6,30
NORDIC UNDERWRITING APS
21 296 928
4,26
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION
17 140 728
3,43
FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S
12 437 453
2,49
THE BANK OF NEW YORK MELLON, W9*
11 253 728
2,25
TUVEDALEN LIMITED
10 677 318
2,14
MANGOLD FONDKOMMISSION AB
10 478 138
2,10
Summa, 10 största ägare
209 304 693
41,88
Övriga ägares innehav
290 478 255
58,12

* Avser teknik- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur).

Bolaget har utestående teckningsoptioner om 95 202 981 och teckningsoptioner till ledning och styrelse om 2 500 000 och till anställda i Psyros om 1 800 000 som totalt kan medföra 83 635 742,5 aktier och kan därmed orsaka utspädning.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD.

 

Källa: Euroclear