MicroFlex

POC-systement MicroFlex utvecklas tillsammans med The Technology Partnership (TTP). Plattformen kombinerar den välbeprövade ELISA teknologin i ett microformat med Flex Membrane teknologin utvecklad av TTP. Kombinationen av dessa två teknologier, MicroFlex, har potential att uppnå likvärdiga testprestanda som sjukhuslaboratorier i ett format som lämpar sig för distribuerade diagnostiska tester.

I november 2022 undertecknade Prolight ett kommersialiseringsavtal för den egenutvecklade point-of-care (POC) plattformen Micro Flex med The Technology Partnership plc (TTP). Enligt avtalet kommer TTP att driva vidareutveckling och pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att säkra en industriell partner till Micro Flex. Prolight Diagnostics kommer att få ersättning när framtida intäkter genereras.

Micro Flex teknik gör det möjligt att utföra ett ELISA-test med ett litet engångstestkort, vilket innebär ett snabbare och enklare alternativ till mätning av ämnen i blod jämfört med att utföra analysen med en mikrotiterplatta. Testkortet är förpreparerat med de reagenser som behövs för att mäta koncentrationen av det sökta ämnet i blodet direkt från ett standard vakuumrör (primära provtagningsröret). Det bekväma, enkla användararbetsflödet gör principen väl lämpad för POC testning. Läs mer om det senaste innovativa steget i utvecklingen som bl. a innefattar ett nytt miljövänligt testkort (ecoFlex) här.

Produkten är under utveckling. Design och specifikation kan ändras för den finala produkten.