Marknad

Patientnära analyser

En kraftigt växande global marknad

Det finns ett uttalat och stort behov av snabba, korrekta patientnära analyser (PNA), som även benämns Point-Of-Care (POC). Marknaden efterfrågar att fler tester flyttas ut från de stora sjukhuslaboratorierna, närmare patienten och behandlande vårdgivare. POC-tester kan även reducera sjukvårdskostnaderna genom snabba testsvar och tidig behandling. 

Intresset för POC-tester ökade markant under covid-pandemin vilket i sin tur ledde till en ökad insikt om värdet av snabb, enkel och effektiv testning nära patienten. Många företag, kliniker, privatpersoner, politiker med flera aktörer inser idag att denna typ av tester kan innebära ett stort mervärde för både patienter, sjukvård och bolag. Behovet av säkra, precisa och högkvalitativa POC-tester bedöms därmed fortsätta öka.


Nya data visar att den globala marknaden för POCT (Point Of Care Testing) ökade kraftigt till cirka 34,6 miljarder USD under 2021 och förväntas öka årligen med 7,9 procent till cirka 70,9 miljarder USD år 2030.1 

Den globala marknaden för hjärtbiomarkörer

Den globala marknaden för hjärtbiomarkörer uppgick till cirka 9,0 miljarder USD år 2021 och väntas växa med omkring 9 procent per år fram till 2027. Den uppskattade globala marknaden för hjärt biomarkörer förväntas därmed uppgå till cirka 14,9 miljarder USD år 2027.2

 

Vad gäller POC-testning för hjärtbiomarkörer är uppfattningen den att marknaden drivs av en ökning av antalet hjärtsjuka på global basis och en ökad medvetenhet kring behoven av tidig diagnos för att kunna ge patienter snabba och relevanta vårdinsatser.

Globala marknaden för troponin

Den globla marknaden för troponin uppgick till 1,4 miljarder USD under 2022 och beräknas öka till 2,6 miljarder USD 2028. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt med 8,7 procent.3

  1. Global Market Insights, Point of Care Testing Market 2023-2032, July 2023
  2. IMARC Group, IMARC group 2023: https://www.imarcgroup.com/cardiac-biomarkers-market
  3. The Global Troponin Market outlook 2023-2030, Market Watch June 2, 2023