Bolagsstyrning

Bolagets namn är Prolight Diagnostics AB (publ). Prolight Diagnostics AB är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Lund kommun, Skåne län.

Prolight Diagnostics AB har ett helägt dotterbolag, Psyros Diagnostics Ltd i Storbritannien och ingår i en koncernstruktur.