Ledning & styrelse

Ledning för koncernen

Ulf Bladin

CEO

Utbildning och bakgrund: Ulf Bladin är Medicinekandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har tidigare bland annat varit General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia. Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme. Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB och Lumito AB. VD i Prolight Diagnostics AB sedan 2020.

Aktieinnehav 2024-06-20:
4 432 209 aktier, 362 319 TO7, 1 000 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogram.

Mer om Ulf

Henrik Ljung

CFO

Utbildning och bakgrund: Henrik Ljung är civilekonom från Lunds universitet. Henrik har mångårig erfarenhet som CFO i ett flertal noterade bolag bl.a i Acconeer AB, Qlife Holding AB, SpectraCure AB och Lumito AB.

Aktieinnehav 2024-06-20:

599 140 aktier, 71 428 TO7.

Mer om Henrik

Karl Bullen

COO

Utbildning och bakgrund: Karl har en civilingenjörsexamen från University of Greenwich. Karl har en dokumenterad meritlista inom operativa ledarskapsroller med ett brett spektrum av erfarenhet av reglerad tillverkning som omfattar flyg, medicintekniska produkter och läkemedel. Karl har tidigare haft befattningen som operativ chef för den svenska kontraktsläkemedelstillverkaren Recipharm och har även haft tillverkningsledande roller på försvarsjätten BAE Systems och medicinvetenskapsföretaget Olympus. Karl har en stark kunskap om lean-principer och operationell excellens som har använts för att utveckla högpresterande team och effektiva processer som ger resultat.

Aktieinnehav 2024-06-20:

3 100 000 aktier, 750 000 TO7, 2 000 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogram.

Mer om Karl

Ledning R&D

Karl Bullen

COO

Utbildning och bakgrund: Karl har en civilingenjörsexamen från University of Greenwich. Karl har en dokumenterad meritlista inom operativa ledarskapsroller med ett brett spektrum av erfarenhet av reglerad tillverkning som omfattar flyg, medicintekniska produkter och läkemedel. Karl har tidigare haft befattningen som operativ chef för den svenska kontraktsläkemedelstillverkaren Recipharm och har även haft tillverkningsledande roller på försvarsjätten BAE Systems och medicinvetenskapsföretaget Olympus. Karl har en stark kunskap om lean-principer och operationell excellens som har använts för att utveckla högpresterande team och effektiva processer som ger resultat.

Aktieinnehav 2024-06-20:

3 100 000 aktier, 750 000 TO7, 2 000 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogram.

Mer om Karl

Aileen McGettrick

CSO

Education and background: PhD in biochemistry and genetics at Oxford University followed by Postdoctoral Research Fellowships at Oxford and the Joslin Diabetes Center, Boston USA (affiliated to Harvard Medical School) researching the genetics of Type 2 diabetes.

Aileen McGettrick is co-founder of Psyros and has 15 years of experience in assay development for medical devices. From 2008 to 2018 in her role as Group Head of Assay Development she led multi-disciplinary teams for VC backed start-up Vivacta Ltd and subsequently the Novartis Near Patient Testing Unit (after acquisition of Vivacta by Novartis in 2012), specializing in detection of target analytes in whole blood for point of care diagnostics. With a broad working knowledge of the regulatory requirements for medical devices she brings strong operational and project management skills to the team.

Aktieinnehav 2024-06-20:
31 505 100 aktier.

Mer om Aileen

Steve Ross

CTO

Education and background: Steve Ross has two undergraduate degrees, one in chemistry, the other in mathematics with statistics, and he received his PhD from Edinburgh University in synthetic chemistry. He subsequently carried out postdoctoral research at The University of Utah (Royal Society Fellowship), the CNRS in Toulouse, France (Marie Curie Fellowship) and The University of Oxford.

Steve Ross is a co-founder of Psyros and has worked in in-vitro diagnostics for over 15 years. His industrial career started in 2001 with PiezOptic, developing pyroelectric sensors for monitoring exposure to toxic gases. In 2006 he co-founded Vivacta, a start-up company using the same pyroelectric technology, this time for point-of-care clinical diagnostics.

Aktieinnehav 2024-06-20:
31 505 100 aktier.

Mer om Steve

Paul Monaghan

Head of Engineering

Education and background:  

PhD in microfluidic lab-on-a-chip devices from Imperial College, London. This was followed by a postdoctoral research post at the University of Glasgow, developing lab-on-a-chip devices for IVD applications. 

Paul is a co-founder of Psyros. With over 20 years of IVD development experience, he brings a wide breadth of knowledge of point-of-care device development, including both technical and regulatory aspects. Prior to Psyros, Paul led the system development team at the VC-funded start-up Vivacta ltd., where he oversaw system development from early concept through to the Niji point-of-care platform.  Vivacta was acquired by Novartis Pharmaceuticals in 2012 and the Niji platform was CE-marked in 2016. In his current role, Paul oversees development of the Psyros analyser and test cartridge. 

Aktieinnehav 2024-06-20:
31 505 100 aktier.

Mer om Paul

Julie Richards

Head of Assay Development

Education and background 

PhD in recombinant antibody therapeutics from Imperial College London followed by two postdoctoral appointments at the Rayne Institute, King’s College London, working on dendritic cell vaccines for patients with CLL followed by a Cancer Research UK funded project, studying Langerhans skin cells in patients post bone marrow transplant. 

Julie is a co-founder of Psyros and has over 15 years of experience developing assays for point of care IVD systems. She was the technical lead at Vivacta and subsequently Novartis, responsible for the development of the first CE marked NijiTM assay for total IgE. She delivered new processes for design and development in R&D, transferred them to a newly built manufacturing facility and ensured successful verification and validation of the technology. She then moved back to the beginning of the development pipeline to lead the Feasibility team overseeing multiple proof of concept projects for the NijiTM system. In her current role Julie is responsible for assay development on the Psyros™ platform. 

Aktieinnehav 2024-06-20:
31 505 100 aktier.

Mer om Julie

Andrew Goodenough

Head of QA/RA

Education and background: Andrew studied Engineering though the Open University and has more than 20 years’ experience in the design, development, and manufacture of medical and in-vitro diagnostics devices, with expertise in international quality management systems and regulatory requirements. Previous positions include Quality Assurance and Regulatory Affairs Manager at Integrated Technologies Ltd and subsequently Advanced Healthcare Ltd. 

Andrew’s expertise is in the effective integration of medical and IVD design and manufacture into a controlled and compliant environment, including ISO 13485 and FDA 21CFR Part 820, and satisfying international regulations such as the 2017/746 In-vitro Diagnostics Regulation. 

Aktieinnehav 2024-03-31:

800 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogram.

Mer om Andrew

Tobias Volker

Business Development

Utbildning och bakgrund: Innehar en doktorsexamen i biokemi och en MBA från INSEAD. Under de senaste decennierna har han starkt bidragit till utvecklingen av point-of-care för hjärtsjukdomar men även inom andra sjukdomsområden. Ledde på Biosite den internationella utvecklingen av Triage-plattformen och lanserade hjärtpanelen och den allra första ersättningsberättigade BNP-analysen i Europa. Ansvarade för lanseringen av Quo-Test HbA1c på Quotient Diagnostics och deltog i det omvända förvärvet som senare blev EKF Diagnostics. Volker fick ytterligare insikt i POC-verksamheten när han arbetade på Cholestech, Alere och på senare tid på Expand Healthcare Consulting GmbH, där han varit rådgivare på hög nivå till privata företag och ideella organisationer. Har även varit ansvarig chef för FoU-gruppen för hälso- och sjukvård på SK Telecom (idag Invites Healthcare). 
Styrelseordförande i Expand Healthcare Consulting GmbH och styrelseledamot i Ominilabs.

Aktieinnehav 2023-06-30:

1 111 346 aktier, 1 000 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogram.

Mer om Tobias

Styrelse

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Masoud Khayyami

Styrelseordförande

Utbildning och bakgrund: doktor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet. Lång erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (exempelvis Prolight Diagnostics AB, Lumito AB och Gasporox AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i Prolight Diagnostics sedan 1999, och grundare av bolaget.

Aktieinnehav 2024-06-20: 
11 406 812 aktier genom Cardeonkoncernen i vilken Masoud äger 43% av aktierna. 285 712 privatägda aktier.

Mer om Masoud

Maria Holmlund

Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Fil. kand i kemi och biologi från Uppsala universitet samt en Master of Science från University of North Carolina. 30 års erfarenhet inom life science och diagnostikområdet. Arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i internationella diagnostikbolag som Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia och Thermo Fisher Scientific. Styrelseledamot i Biovica AB. VD i Prolight Diagnostics AB mellan 2016-2020.

Aktieinnehav 2024-06-20:
722 808 aktier, 180 702 TO7, 361 404 teckningsoptioner genom incitamentsprogram.

Mer om Maria

Ulf Bladin

Styrelseledamot och VD

Utbildning och bakgrund: Ulf Bladin är Medicinekandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har tidigare bland annat varit General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia. Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme. Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB och Lumito AB. VD i Prolight Diagnostics AB sedan 2020.

Aktieinnehav 2024-06-20:
4 432 209 aktier, 362 319 TO7, 1 000 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogram.

Mer om Ulf

Steve Ross

Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Innehar två examina, en i kemi och en i matematik med  statistik, har disputerat vid Edinburgh University i syntetisk kemi och utförde därefter sin postdoktorala forskning vid University of Utah (Royal Society Fellowship), CNRS i Toulouse, Frankrike (Marie Curie Fellowship) och University of Oxford.
Medgrundare till Psyros Diagnostics och har arbetat med in vitro-diagnostik i över 15 år. Den industriella karriären inleddes 2001 med PiezOptic, där han utvecklade pyroelektriska sensorer för övervakning av exponering för giftiga gaser. År 2006 var han med och grundade Vivacta, ett nystartat företag som använde samma pyroelektriska teknik, den här gången för point-of-care diagnostik.

Aktieinnehav 2024-06-20:

31 505 100 aktier.

Mer om Steve

Aileen McGettrick

Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Har disputerat vid universitetet i Oxford i biokemi och genetik och fick därefter ett postdoktoralt forskningsstipendium i Oxford samt vid Joslin Diabetes Center i Boston, USA (som är knutet till Harvard Medical School) för att forska om genetik för typ 2-diabetes.
Medgrundare till Psyros Diagnostics och har 15 års erfarenhet av utveckling av tester för medicintekniska produkter. Tidigare ”Group Head of Assay Development” och ledde det multidisciplinära teamet för Vivacta Ltd och Novartis inom patientnära testning, specialiserade på detektion av sökta analyter i helblod för point-of-care diagnostik.

Aktieinnehav 2024-06-20:

31 505 100 aktier.

Mer om Aileen

Tobias Volker

Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Innehar en doktorsexamen i biokemi och en MBA från INSEAD. Under de senaste decennierna har han starkt bidragit till utvecklingen av point-of-care för hjärtsjukdomar men även inom andra sjukdomsområden. Ledde på Biosite den internationella utvecklingen av Triage-plattformen och lanserade hjärtpanelen och den allra första ersättningsberättigade BNP-analysen i Europa. Ansvarade för lanseringen av Quo-Test HbA1c på Quotient Diagnostics och deltog i det omvända förvärvet som senare blev EKF Diagnostics. Volker fick ytterligare insikt i POC-verksamheten när han arbetade på Cholestech, Alere och på senare tid på Expand Healthcare Consulting GmbH, där han varit rådgivare på hög nivå till privata företag och ideella organisationer. Har även varit ansvarig chef för FoU-gruppen för hälso- och sjukvård på SK Telecom (idag Invites Healthcare). 
Styrelseordförande i Expand Healthcare Consulting GmbH och styrelseledamot i Ominilabs.

Aktieinnehav 2024-06-20:
1 811 346 aktier, 350 000 TO7, 1 200 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogram.

Mer om Tobias

Kiarash Farr

Styrelseledamot

Kiarash Farr är civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm och Management Acceleration Program från INSEAD, Fontainebleau Frankrike. Kiarash är för närvarande Senior Vice President Commercial Operations på Boule Diagnostics. Kiarash har tidigare varit Senior Director, Commercial Operations i EMEA-regionen på Hycor Biomedical, Sales Director Key Account Management på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, och Business Director Asien på IBA med olika ledande befattningar i Tyskland, Kina och Indien.

Aktieinnehav 2024-06-20:

1 000 000 aktier.

Mer om Kiarash

Valberedning

Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

 

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

 

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Prolight Diagnostics AB (publ.) består av ordförande Jan Karlsson, som representerar MTT Capital AB, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna. Övriga ledamöter är Paul Monaghan som representerar eget innehav, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna. Christer Sjödoff, som representerar Cardeon AB, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna.

 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

 

Valberedningen
Prolight Diagnostics AB (publ)
Gasverksgatan 3A
222 29 Lund

 

Eller per e-post till:
valberedningen@prolightdx.com