Historik

Prolight Diagnostics AB, tillsammans med vårt dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd utvecklar innovativa patientnära analys (PNA) system som även benämns Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod.


Målet är att POC-systemen ska uppnå samma känslighet och precision som sjukhuslaboratorier för att läkare och vårdpersonal snabbt och säkert ska kunna ställa korrekt diagnos. Härigenom kan snabbare behandling erbjudas redan när patienten undersöks första gången på exempelvis en akutmottagning, en vårdcentral, en ambulans eller ett äldreboende.


Den nya digitala immunoanalystekniken, som räknar enskilda molekyler, inkorporerades i Prolight i början av 2022 genom förvärvet av det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd som utvecklat en ny, banbrytande POC-teknik för digital immunoanalys. Psyros Diagnostics har ett mycket kompetent team med lång och bred erfarenhet inom IVD (In-Vitro Diagnostik) utveckling, framför allt inom POC-test och POC-system. Teamet har unik färdighet och erfarenhet som stärker den existerande expertisen hos Prolight.


Prolight har kunnat visa att dess digitala högkänsliga immunoanalys kan mäta låga koncentrationer av specifika proteiner ner till ensiffriga nanogram per liter (ng/L) med reproducerbarhet i laboratoriekvalitet. Dessa koncentrationer är indikativa för det som krävs för att utesluta hjärtinfarkt med högkänsliga troponinanalyser1. Dessa proof-of-performance-resultat erhölls dels i november 2022 genom att mäta nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i humana plasmaprover och dels i juni 2023 genom att mäta högkänsligt troponin i serum prover.

POC-systemet MicroFlex utvecklas tillsammans med The Technology Partnership (TTP). Plattformen kombinerar den välbeprövade ELISA teknologin i ett microformat med Flex Membrane teknologin utvecklad av TTP. Kombinationen av dessa två teknologier, MicroFlex, har potential att uppnå likvärdiga testprestanda som sjukhuslaboratorier i ett format som lämpar sig för distribuerade diagnostiska tester.

I november 2022 undertecknade Prolight ett kommersialiseringsavtal för den egenutvecklade point-of-care (POC) plattformen Micro Flex med The Technology Partnership plc (TTP). Enligt avtalet kommer TTP att driva vidareutveckling och pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att säkra en industriell partner till Micro Flex. Prolight Diagnostics kommer att få ersättning när framtida intäkter genereras.

Prolight har en stark patentporfölj. För den digitala immunoanalysen har Prolights dotterbolag Psyros fem patentansökningar inlämnade. För MicroFlex består patentportföljen av fyra registrerade patent och fyra patentansökningar.

  1. European Cardiology Society’s Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction