Vision & strategi

Vision

Prolight Diagnostics utvecklar de främsta och mest innovativa patientnära analys (PNA) systemen, även kallat Point Of Care (POC)-system för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd, initialt för hjärtinfarkt.

Vi erbjuder våra innovativa POC-system till företag med globala försäljningsorganisationer inom relevanta POC-segment.

Strategi

Med Prolights POC-system är ambitionen att provsvaren ska vara tillgängliga inom tio minuter så att vårdgivare ska kunna erbjuda rätt behandling redan när patienten undersöks första gången, på exempelvis en akutmottagning, vårdcentral, ambulans eller äldreboende, i stället för att lägga kritisk tid på att invänta testresultat från ett sjukhuslaboratorium. Att snabbt och säkert kunna diagnosticera och utesluta t ex en hjärtinfarkt tidigt i vårdkedjan bidrar till att sjukvården kan erbjuda effektiv vård till rätt patienter med betydande kostnadsbesparingar.


Inledningsvis ligger fokus på att med hög känslighet och precision mäta hjärtbiomarkören troponin, vilket har mycket stor global försäljningspotential. Intentionen är även att inkludera fler biomarkörer på bolagets plattform om de bedöms vara strategiskt och ekonomiskt gynnsamma.

Prolight arbetar aktivt för att ingå partnerskap för att kommersialisera bolagets teknik på POC-marknaden.