Patent

Prolight har en stark patentportfölj

- Patentsituationen för den digitala immunoanalysen, Psyros™

För den digitala immunoanalysen PsyrosTM är fem patentansökningar inlämnade. De första två ansökningarna har gått igenom PCT-fasen och drivs nu vidare i olika territorier över världen. Den tredje ansökan befinner sig i PCT-fas. Den fjärde ansökan täcker olika aspekter av multiplex (dvs detektering av flera olika biomarkörer samtidigt på ett enda prov). Genom att använda Prolights unika teknik för räkning av enskilda molekyler kan multiplex utföras i en enda droppe blod utan att provet behöver delas upp i separata områden.

 

Den femte ansökan använder en liknande metod för att möjliggöra mätning av samma biomarkör vid både mycket låga och mycket höga koncentrationer samtidigt. Fördelar med den unika tekniken är att provvolymen förblir extremt liten, att systemet blir enkelt att tillverka, men att det ändå kan erbjuda möjligheten att detektera mycket låga koncentrationer av biomarkörer med hög specificitet. De två senaste patentansökningarna är inlämnade till Intellectual Property Office i Storbritannien och går in i PCT-fas 2024.

- Patentsituationen för MicroFlex

För MicroFlex består patentportföljen av fyra registrerade patent (två i USA, ett i EU och ett i Sverige) och fyra patentansökningar. En av patent-ansökningarna avser hur provtagningsröret direkt kan integreras i testkortet.

En annan patentansökan gäller testkort innehållande en integrerad centrifug. Härigenom uppnås ett mycket enkelt arbetsflöde för alla typer av klinisk miljö. Ingen utbildad personal behövs för att pipettera och centrifugera blodprovet. MicroFlex skapar därigenom förutsättningar att kunna erbjuda en fullt automatiserad plattform för immunodiagnostik. Två av patentansökningarna har gått vidare till nationell fas och drivs nu vidare i olika territorier, övriga befinner sig i PCT-fas.