Finansiell kalender

Datum
Innehåll
2024-02-21
Bokslutskommuniké 2023
2024-04-23
Årsredovisning 2023
2024-05-14
Årsstämma 2024
2024-05-14
Delårsrapport Q1
2024-08-28
Delårsrapport Q2