Finansiell kalender

Datum
Innehåll
2024-04-30
Årsredovisning 2023
2024-05-17
Delårsrapport Q1
2024-05-27
Årsstämma 2024
2024-08-28
Delårsrapport Q2
2024-11-27
Delårsrapport Q3
2025-02-21
Bokslutskommuniké 2024