Prolight Diagnostics AB (publ) offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Prolight Diagnostics AB (publ) (”Prolight” eller […]

Publicering av prospekt avseende Prolight Diagnostics AB företrädesemission med möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde

Prolight Diagnostics (publ) prospekt avseende företrädesemission med möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde är nu offentliggjort (bilagt), och finns även tillgängligt för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Prospektet kan även laddas ner från www.gwkapital.se och www.aqurat.se. Villkoren för emissionen offentliggjordes den 30 april via PM, som finns tillgängligt på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se 29 […]