Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 27 november 2023

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 27 november 2023. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Beslut om ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att två olika bolagsordningar antogs. Beroende […]

Prolight Diagnostics erhåller ISO 13485 certifiering

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala patientnära analysplattformen Psyros™, meddelar idag att deras dotterbolag Psyros Diagnostics har certifierats till industristandarden ISO 13485, som anger kraven för ett kvalitetsledningssystem (QMS) specifikt för den medicintekniska industrin. "Certifieringen visar att våra kvalitetsprocesser uppfyller globala kvalitetskrav vilket är en förutsättning för marknadsgodkännande i USA och Europa. Vi ser certifieringen […]

Prolight Diagnostics visar proof of performance i helblod

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala patientnära analysplattformen Psyros™, har visat att bolagets system för att detektera enskilda molekyler ger likvärdig prestanda i helblod jämfört med plasma, utan att behöva separera cellerna från provet. "Detta är ett mycket viktigt genombrott för vår teknik för att räkna enskilda molekyler. Vi känner inte till någon annan plattform […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2023 kl. 11:00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av […]

Prolight Diagnostics etablerar Clinical Advisory Board

Prolight Diagnostics (”Prolight”) är glada över att kunna tillkännage bildandet av sitt Clinical Advisory Board bestående av sex framstående, internationellt erkända experter inom kardiologi, akutmedicin och klinisk patologi. Expertgruppen kommer att vara avgörande för den fortsatta produktutvecklingen och de kliniska studierna av Prolights unika digitala patientnära analyssystem, även benämnt point-of-care (POC)-system för analys av olika […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för oktober 2023

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för oktober 2023. I investerarbrevet ges en intervju med Karl Bullen, COO på Prolight Diagnostics. Länk till investerarbrev:https://prolightdx.com/media/investerarbrev/ För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023. I investerarbrevet ges en första summering av kongressen Annual Scientific Meeting + Clinical Lab Expo i Anaheim, USA. Länk till investerarbrev:https://prolightdx.com/media/investerarbrev/ För eventuella frågor, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023. I investerarbrevet går det bland annat att läsa om lansering av bolagets nya hemsida samt att Prolight Diagnostics nu är på plats vid 2023 AACC Annual Scientific Meeting + Clinical Lab Expo i USA. Länk till investerarbrev:https://prolightdx.com/media/investerarbrev/ För eventuella frågor, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023. I investerarbrevet går det bland annat att läsa om pågående aktiviteter och det banbrytande POC-system konceptet som bolaget ska visa upp på den stora internationella kongressen AACC i USA, med mera. Länk till investerarbrev:https://prolightdiagnostics.se/media/investerarbrev För eventuella frågor, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdiagnostics.seTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Om ossProlight Diagnostics […]

Prolight Diagnostics presenterar banbrytande POC-teknik på AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo

Prolight Diagnostics (“Prolight”) meddelar idag att bolagets digitala Point-of-Care (POC) system för att identifiera enskilda molekyler av högkänsligt troponin, kommer att visas upp på den internationella kongressen, American Association for Clinical Chemistry (AACC) Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo i Anaheim, Kalifornien, 23–27 juli. ”För första gången kommer vi visa upp ett koncept av […]