Prolight på väg mot kliniska prestandastudier

Prolight Diagnostics, utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att bolagets senaste data för troponin i helblod bekräftar att bolaget nu är redo att påbörja tester med patientprover. Data genererades i helblodsprover på den slutliga kommersiella testkortsdesignen och överensstämmer med de krävande kraven för ”single-point rule-out” och mätning av delta-värden för riskstratifiering hos patienter […]

Prolight initierar studie på sjukhus i London med stöd av NIHR i4i PDA-bidrag

Prolight Diagnostics meddelar idag att bolaget kommer att initiera en studie vid Guy’sand St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London för att förvalidera test- och prototypprestanda för POC-systemet Psyros™. Studien görs med stöd av det nyligen tilldelade NIHR i4i PDA-bidraget. Inledande data med patientprover kommer att genereras under tredje kvartalet 2024 och resultaten […]

Prolight Diagnostics tilldelas statligt brittiskt bidrag om 17 MSEK i samarbete med ledande brittisk sjukhussammanslutning

Prolight Diagnostics, utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen PsyrosTM, har tilldelats en NIHR Invention for Innovation (i4i) Product Development Award (PDA) på 17 miljoner kronor (£1,26 miljoner) i samarbete med bland annat Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London. ”Vi är glada över att ha tilldelats detta prestigefyllda stipendium. The National Institute […]

Prolight utser MDx CRO för utförande av kliniska valideringsstudier för Psyros™

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™ har anlitat MDx CRO som partner för att genomföra valideringsstudier gällande klinisk prestanda av Psyros™ högkänsliga troponintest. Efter en rigorös urvalsprocess är Prolight glada över att kunna meddela valet av MDx CRO som sin kliniska partner för Prolights banbrytande högkänsliga troponintest. MDx CRO kommer att ansvara för […]

Mangold Insight publicerar analys om Prolight Diagnostics

Läs hela analysen här: https://prolightdx.com/Mangold-Insight-Analys-av-Prolight-Diagnostics-2024-04-26.pdf För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Bolaget har beslutat att flytta fram årsstämman till den 27 maj 2024. Ny kallelse framgår nedan, vilken också ersätter tidigare publicerad kallelse. Bolaget har även beslutat att flytta fram publicering av Bolagets delårsrapport för Q1 till den 17 maj 2024. Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den […]

Emergers publicerar uppdaterad analys om Prolight Diagnostics

Läs artikeln här: https://www.emergers.se/prolight_c/ För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de […]

Prolight slutför testkortsdesign för kommersiellt bruk

Prolight Diagnostics AB (publ), utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att designen av det testkort för plattformen som är tänkt att användas kommersiellt nu är färdig. Nu börjar processen för att överföra designen till Prolights kontraktstillverkningspartner Flex Medical Solutions som kommer att använda den för pilottillverkningsprocesserna som ska vara redo för intern validering i […]

Prolight gör nedskrivning för MicroFlex och senarelägger publicering av årsredovisningen

Prolight Diagnostics AB (publ) har idag beslutat att skriva ned kapitaliserade utvecklingskostnader avseende troponintestning med det analoga POC-systemet MicroFlex med 113 MSEK. Nedskrivningen påverkar resultatet för 2023 men har ingen kassaflödeseffekt. Arbetet med bolagets årsredovisning försenas genom åtgärden och nytt publiceringsdatum är 30 april 2024. Bakgrunden till nedskrivningen är att testning med den enskilda biomarkören troponin […]

Prolight Diagnostics presenterar på Redeye Medtech Event

Den 24 april kl. 10.10 presenterar VD Ulf Bladin den senaste utvecklingen i Prolight Diagnostics. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/974326/redeye-theme-medtech-2 där presentationerna även kommer att finnas tillgängliga i efterhand. För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även […]