Prolight Diagnostics presenterar på Carlsquare Equity Research Life Science Investor Day den 6 december

Prolight Diagnostics deltar på Carlsquare Equity Research Life Science Investor Day I Stockholm den 6 december. Bolagets VD Ulf Bladin presenterar kl. 10.30-11.00. Investerardagen går att följa digitalt via YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=aVkQGy2E058, med start kl 09.00. För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära […]

Teckningsperioden i Prolight Diagnostics AB (publ) företrädesemission av units inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Idag, den 4 december 2023, inleds […]

Prolight Diagnostics AB (publ) offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Prolight Diagnostics AB (publ) (”Prolight” eller […]

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 27 november 2023

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 27 november 2023. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Beslut om ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att två olika bolagsordningar antogs. Beroende […]

Prolight Diagnostics erhåller ISO 13485 certifiering

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala patientnära analysplattformen Psyros™, meddelar idag att deras dotterbolag Psyros Diagnostics har certifierats till industristandarden ISO 13485, som anger kraven för ett kvalitetsledningssystem (QMS) specifikt för den medicintekniska industrin. "Certifieringen visar att våra kvalitetsprocesser uppfyller globala kvalitetskrav vilket är en förutsättning för marknadsgodkännande i USA och Europa. Vi ser certifieringen […]

Prolight Diagnostics visar proof of performance i helblod

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala patientnära analysplattformen Psyros™, har visat att bolagets system för att detektera enskilda molekyler ger likvärdig prestanda i helblod jämfört med plasma, utan att behöva separera cellerna från provet. "Detta är ett mycket viktigt genombrott för vår teknik för att räkna enskilda molekyler. Vi känner inte till någon annan plattform […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2023 kl. 11:00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av […]

Prolight Diagnostics etablerar Clinical Advisory Board

Prolight Diagnostics (”Prolight”) är glada över att kunna tillkännage bildandet av sitt Clinical Advisory Board bestående av sex framstående, internationellt erkända experter inom kardiologi, akutmedicin och klinisk patologi. Expertgruppen kommer att vara avgörande för den fortsatta produktutvecklingen och de kliniska studierna av Prolights unika digitala patientnära analyssystem, även benämnt point-of-care (POC)-system för analys av olika […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för oktober 2023

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för oktober 2023. I investerarbrevet ges en intervju med Karl Bullen, COO på Prolight Diagnostics. Länk till investerarbrev:https://prolightdx.com/media/investerarbrev/ För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023. I investerarbrevet ges en första summering av kongressen Annual Scientific Meeting + Clinical Lab Expo i Anaheim, USA. Länk till investerarbrev:https://prolightdx.com/media/investerarbrev/ För eventuella frågor, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, […]