Årsredovisning för 2022

Prolight Diagnostics AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://prolightdiagnostics.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ samt i bifogad bilaga.