BioStock publicerar artikel avseende Prolight Diagnostics företrädesemission

BioStock pulicerade den 4 december en artikel avseende Prolight Diagnostics företrädesemission och intervju med bolagets vd Ulf Bladin. Läs hela artikel ”Vi accelererar mot lansering” på bolagets hemsida https://prolightdx.com/media/artiklar/.