Biostock publicerar artikel om Prolight Diagnostics Q4

Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2023 visar att bolaget uppnådde samtliga mål för året. Bolagets patientnära analyssystem har visat proof-of performance för mätning av troponin i helblod. Dessutom har bolaget bildat ett Clinical Advisory Board och etablerat en FoU-tillverkningslinje inför den kommande pilotproduktionen. Målsättningen för 2024 är att färdigutveckla systemet inför klinisk validering.

Läs hela artikeln här:https://www.biostock.se/2024/02/prolight-diagnostics-vd-vi-levererar-pa-samtliga-mal/