BioStock publicerar emissionsartikel om Prolight Diagnostics

BioStock publicerade den 7 december en emissionsartikel om Prolight Diagnostics där det bl. a framgår att både styrelse och koncernledning deltar i emissionen. Läs hela artikeln "Emission ska ta Prolight Diagnostics patientnära analys till marknaden", https://prolightdx.com/media/artiklar/.