Emergers initierar analysbevakning av Prolight Diagnostics

Analysfirman Emergers initierat analysbevakning av Prolight Diagnostics.

Utdrag från analysen (som är på engelska): Prolight har redan uppnått proof of performace för sin egenutvecklade digitala teknik för att upptäcka högkänsliga biomarkörer i låga koncentrationer genom att räkna enskilda molekyler. Företagets första mål är nu marknaden för Point-of-Care (POC) troponintester. Nästa steg innefattar utveckling av prototyper och IVDR-certifiering innan lanseringen 2026. Trots inneboende osäkerheter i uppskattningar av intäkter, enheter och kostnader, förutspår vi en partnerdriven utrullning till en marknadspenetration på 30% vid toppen 2034 (10 miljoner troponintester), vilket tillsammans med potentialen för POC-testning av biomarkörerna BNP och D-Dimer ger stöd för ett motiverat värde på 1,1-1,2 SEK per aktie, medan andra kliniska områden tillför betydande ytterligare potential.

Läs hela analysen här https://www.emergers.se/prolight_a/