Prolight Diagnostics AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Prolight Diagnostics AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil eller på bolagets hemsida: https://prolightdx.com/investerare/finansiella-rapporter/