Prolight Diagnostics erhåller ISO 13485 certifiering

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala patientnära analysplattformen Psyros™, meddelar idag att deras dotterbolag Psyros Diagnostics har certifierats till industristandarden ISO 13485, som anger kraven för ett kvalitetsledningssystem (QMS) specifikt för den medicintekniska industrin.

”Certifieringen visar att våra kvalitetsprocesser uppfyller globala kvalitetskrav vilket är en förutsättning för marknadsgodkännande i USA och Europa. Vi ser certifieringen som ett bevis på den höga standarden i vår medicintekniska utveckling när vi tar fram en säker, högkvalitativ patientnära analysplattform som ger mycket exakta och snabba diagnostiska resultat”, säger Ulf Bladin, VD för Prolight.