Prolight Diagnostics lämnar in patentansökningar för multiplex och förbättring av dynamiskt omfång

Prolight Diagnostics (”Prolight”) meddelar idag att bolagets dotterbolag Psyros Diagnostics (”Psyros”) har lämnat in två prioriterade patentansökningar som täcker olika aspekter av multiplex till Intellectual Property Office i Storbritannien.

Den första ansökan täcker olika aspekter av multiplex (dvs detektering av flera olika biomarkörer samtidigt på ett enda prov). Genom att använda Prolights unika teknik för räkning av enskilda molekyler kan multiplex utföras i en enda droppe blod utan att provet behöver delas upp i separata områden. Den andra ansökan använder en liknande metod för att möjliggöra mätning av samma biomarkör vid både mycket låga och mycket höga koncentrationer samtidigt.
 
En potentiell tillämpning för multiplex är utvecklingen av paneler som mäter biomarkörer som motsvarar flera sjukdomar med liknande symtom. Multiplex möjliggör också mätning av flera biomarkörer som tillsammans har starkare förmåga att upptäcka specifika sjukdomar.
 
Dessutom är fördelen med tekniken att provvolymen förblir extremt liten, att systemet blir enkelt att tillverka, men att det ändå kan erbjuda möjligheten att detektera mycket låga koncentrationer av biomarkörer med hög specificitet.
 
Prolights dotterbolag Psyros har tidigare lämnat in tre patentansökningar för sin unika digitala immunanalysteknik. Den första ansökan har gått igenom PCT-fasen och drivs nu vidare i olika territorier över världen. Den andra och tredje ansökan befinner sig i PCT-fas. De två nya patentansökningarna går in i PCT-fas 2024.
 
Om PCT och patentansökningsprocesser
Patent Cooperation Treaty (PCT) är ett internationellt avtal som ger möjlighet att med en enda ansökan, på ett språk, få en nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder. För att en PCT-ansökan ska leda till patent i ett visst land (eller territorium såsom EU) måste ansökan fullföljas hos respektive patentmyndighet.