Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023. I investerarbrevet ges en första summering av kongressen Annual Scientific Meeting + Clinical Lab Expo i Anaheim, USA.

Länk till investerarbrev:
https://prolightdx.com/media/investerarbrev/