Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för oktober 2023

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för oktober 2023. I investerarbrevet ges en intervju med Karl Bullen, COO på Prolight Diagnostics.

Länk till investerarbrev:
https://prolightdx.com/media/investerarbrev/