Prolight Diagnostics tilldelas statligt brittiskt bidrag om 17 MSEK i samarbete med ledande brittisk sjukhussammanslutning

Prolight Diagnostics, utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen PsyrosTM, har tilldelats en NIHR Invention for Innovation (i4i) Product Development Award (PDA) på 17 miljoner kronor (£1,26 miljoner) i samarbete med bland annat Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London.

”Vi är glada över att ha tilldelats detta prestigefyllda stipendium. The National Institute for Health and Care Research i4i PDA stipendierna är extremt konkurrensutsatta och priset ger extern validering av nyttan med vår unika teknik för räkning av enskilda molekyler,” säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.

Stipendiet tas emot i samarbete med King’s College London, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust och ett konsultbolag inom marknadsaccess, Lightning Health, med Prolights brittiska dotterbolag, Psyros Diagnostics, som huvudsaklig mottagare. Stipendiet kommer att hjälpa till att stödja de sista stegen av produktutvecklingen, inklusive pilotproduktion av instrument, initiala kliniska studier med patientprover, inlämning av teknisk dokumentation och upprättande av en patientrådgivningsgrupp.

Mer om NIHR i4i PDA

Det brittiska National Institute for Health and Care Research (NIHR) Invention for Innovation (i4i)-programmet är ett finansieringssystem för translationell forskning som syftar till att främja medicinteknik, in vitro-diagnostik och digitala hälsoteknologier som adresserar befintliga eller framväxande behov inom hälsa eller socialvård.

NIHR i4i Product Development Award (PDA) stödjer samarbetsprojekt och utvecklingen av patientfokuserade teknologier som kan ha stor effekt för användning inom NHS eller hälsovårdssystem. Målet är att accelerera fördelarna för patienter och slutanvändare, minska risken i teknologierna och göra dem attraktiva för följande finansiärer, investerare och köpare, särskilt NHS-kommissionärer och nationella vägledande organ. Projekt som erhåller finansiering måste dessutom bland annat ha kommit förbi det grundläggande forskningsstadiet och visat proof-of-concept.

Om NIHR

National Institute for Health and Care Research (NIHR) har som mål att förbättra nationens hälsa och välfärd genom forskning. Detta görs genom att:

• Finansiera högkvalitativ, tidig forskning som gynnar NHS, folkhälsa och socialvård;
• Investera i världsledande expertis, faciliteter och en kunnig leveransarbetskraft för att översätta upptäckter till förbättrade behandlingar och tjänster;
• Samarbeta med patienter, användare av tjänster, vårdgivare och samhällen för att förbättra relevansen, kvaliteten och effekten av vår forskning;
• Attrahera, utbilda och stödja de bästa forskarna för att tackla komplexa utmaningar inom hälso- och socialvård;
• Samarbeta med andra offentliga finansiärer, välgörenhetsorganisationer och industrin för att forma ett sammanhängande och globalt konkurrenskraftigt forskningssystem;
• Finansiera tillämpad global hälsoforskning och utbildning för att möta behoven hos de fattigaste människorna i låg- och medelinkomstländer.

NIHR finansieras av Department of Health and Social Care. Dess arbete i låg- och medelinkomstländer finansieras främst genom brittisk internationell utvecklingsfinansiering från den brittiska regeringen.