Prolight Diagnostics uppnår mål för SBRI Healthcare-stipendium

Prolight Diagnostics (”Prolight”) meddelar idag att dotterbolaget Psyros Diagnostics (”Psyros”) framgångsrikt har slutfört fas två för SBRI Healthcares stipendium vilket gynnat en snabbare utveckling av bolagets unika digitala immunanalys.

Psyros erhöll förra året SBRI Healthcares fas 2-stipendium om cirka 1 miljon pund. Anslaget var villkorat av genomförandet av vissa milstolpar som nu uppfyllts eller överträffats, inklusive utvecklingen av en fullt fungerande prototyp på forskningsnivå av instrumentet för att räkna enskilda molekyler. De sex prototypenheter som tagits fram kommer att användas vid utvecklingen av reagens testkortet och för att definiera kraven för utvecklingen av en kommersiell plattform.
 
”SBRI Healthcare-stipendierna hjälper NHS att utveckla ny teknik och hitta nya lösningar för att möta några av samhällets största hälsoutmaningar. Vi har valt dessa innovationer eftersom de har potential att göra stor skillnad för patienterna. Genom att stödja de mest lovande innovationerna kommer NHS att fortsätta att utvecklas, hjälpa till att möta fler patienters behov och uppmuntra fler innovatörer att ta fram idéer som gör skillnad,” säger
Matt Whitty, vd för Accelerated Access Collaborative (AAC), en initiativtagare till SBRI Healthcare.
 
”Stipendiet från SBRI har inte bara gjort det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av den digitala immunanalysen, utan har också varit ett sätt för oss att mäta oss mot andra teknologier och vi är mycket glada för detta erkännande. Vi är bra positionerade för att kunna ta en högkänslig troponinanalys till marknaden”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.
 
Om SBRI Healthcare
SBRI Healthcare är ett Accelerated Access Collaborative-initiativ (AAC), som stöds av Academic Health Science Networks (AHSN) och förvaltas av LGC Group. SBRI Healthcare syftar till att främja ekonomisk tillväxt i Storbritannien, tillgodose otillfredsställda hälsobehov och förbättra användningen av känd bästa praxis. Sedan 2008 har NHS stöttat SBRI-programmet och stöttat över 200 företag att utveckla innovativ teknik som matchar hälso- och sjukvårdens behov. Många av dessa säljer nu till globala marknader och levererar innovation till sjukvården. Tidigare SBRI Healthcare-stipendium har uppmärksammat tekniska och innovativa lösningar för att till exempel förändra människors beteende för att minska effekterna av fetma och alkoholrelaterade sjukdomar, hur man lever bra med demens och förbättrad medicinhantering. www.sbrihealthcare.co.uk