Prolight Diagnostics väljer ITL för utveckling av kommersiellt instrument

Prolight Diagnostics (”Prolight”) meddelar idag att bolaget har valt Integrated Technologies Limited (”ITL”) (ett G&H-bolag) för att utveckla det kommersiella instrumentet för sitt digitala immunanalyssystem.

Detta nästa steg i produktutvecklingen bygger på de prototyper som utvecklats internt hos Prolights dotterbolag Psyros Diagnostics (”Psyros”) och kommer att säkerställa att det kommersiella instrumentet är toppmodernt och i enlighet med alla regulatoriska standarder som krävs för ett diagnostiskt verktyg (IVD).
 
”Vi tror att det bästa tillvägagångssättet är att samarbeta med experter inom sitt område som kan hjälpa oss att leverera vår vision att utveckla banbrytande produkter för våra kunder. Att samarbeta med ITL ger oss en enastående kombination av teknisk expertis, goda meriter, flexibilitet, långsiktig tillverkningsförmåga och regelefterlevnad”, säger Paul Monaghan, chefsingenjör på Psyros.
 
”Vi är glada över att arbeta med Psyros. Teamet är mycket kompetent och har tagit fram en mycket innovativ, men ändå enkel och elegant ny IVD-teknik med potential att förbättra vårdtester över hela världen. Vi bidrar med hög kompetens inom optik, maskinteknik och djup tillverkningskunskap”, säger Tom Ackrill, affärsutvecklingschef på ITL.
 
Om ITL (ett G&H-bolag)
ITL är ett specialiserat design- och utvecklingsbolag med betydande erfarenhet av medicinsk utrustning. Utöver detta har ITL tillverkningskapacitet i kommersiell skala och är ISO 13485- och ISO 9001-ackrediterat.
 
I över fyra decennier har ITL varit en branschledande outsourcingpartner för verklig end-to-end-design, utveckling och tillverkning av livräddande medicinsk teknik, diagnostikutrustning och laboratorieinstrument. I augusti 2018 förvärvades ITL av Gooch & Housego PLC. Som en del av den bredare G&H-gruppen har ITL bred tillgång till teknik, expertis och resurser från hela gruppen.
 
Om G&H
G&H är världsledande inom optisk design, testning och tillverkning. Som experter på ljusteknik arbetar G&H med kunder för att tillhandahålla optiska system, sammansättningar och komponenter för krävande applikationer.
 
Med huvudkontor i Ilminster Somerset, Storbritannien, med verksamhet i USA och Europa, är G&H erkända för bredden av sina akustooptiska, elektrooptiska, kristalloptiska, fiberoptiska och precisionsoptiska produkter. G&H är erkänt som den ledande partnern för OEM-tillverkare inom biovetenskap, industri, flyg- och försvarsindustri, med en historia av kvalitet och spetskompetens som går sjuttiofem år tillbaka i tiden.