Prolight slutför testkortsdesign för kommersiellt bruk

Prolight Diagnostics AB (publ), utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att designen av det testkort för plattformen som är tänkt att användas kommersiellt nu är färdig.
 
Nu börjar processen för att överföra designen till Prolights kontraktstillverkningspartner Flex Medical Solutions som kommer att använda den för pilottillverkningsprocesserna som ska vara redo för intern validering i slutet av 2024, inför den kliniska valideringen under 2025.
 
”Detta markerar en viktig milstolpe i vår produktutveckling och gör att vi kan fortsätta med utvärderingen av testets prestanda. Den enkla designen har många fördelar, men viktigast av allt, den möjliggör en konkurrenskraftig produktionskostnad. Inledningsvis banar det väg för ett kostnadseffektivt och eftertraktat POC-system som i en droppe blod kan mäta högkänsligt troponin för att upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight.
 
Testkortet har ett antal viktiga konkurrenskraftiga funktioner:

• Enkel design med ett fåtal delar, designat för tillverkning i stor skala för att säkerställa en konkurrenskraftigt låg produktionskostnad.

• Innehåller alla nödvändiga reagenser för att slutföra testet utan att man behöver tillsätta komplexa och kostsamma flytande reagenser/blisterförpackningar.

• Ergonomiskt utformad för enkel användning.

• Kompatibelt med venöst och kapillärt blod samt plasmaprover.

• Multiplex som kan mäta flera analyter på ett enda testkort.