Prolight utser MDx CRO för utförande av kliniska valideringsstudier för Psyros™

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™ har anlitat MDx CRO som partner för att genomföra valideringsstudier gällande klinisk prestanda av Psyros™ högkänsliga troponintest.

Efter en rigorös urvalsprocess är Prolight glada över att kunna meddela valet av MDx CRO som sin kliniska partner för Prolights banbrytande högkänsliga troponintest. MDx CRO kommer att ansvara för förberedelserna och genomförandet av den kommande kliniska multi-center studien av det kommersiella POC-systemet, som är planerad att starta i början av 2025. Den kliniska utvärderingen av prestanda, tillförlitlighet och användarbarhet ska ligga till grund för regulatorisk ansökan och godkännande, följt av den planerade kommersiella lanseringen i början av 2026.
 
Vi har med MDx fått en oerhört erfaren och lyhörd partner med djup sektorkunskap och hög expertis. De har en solid och omfattande forskningskapacitet och vi bedömer att de är den idealiska partnern för vår fortsatta produktresa. Arbetet med att förbereda för valideringen har nu kommit igång. Vi är övertygade om att den framgångsrika valideringen av Psyros kommer utgöra en betydande milstolpe för diagnostik och hantering av hjärtinfarkt”, säger Proligts vd Ulf Bladin.
 
“Vi är glada över att samarbeta med Prolight Diagnostics, vars innovativa tillvägagångssätt för patientnära diagnostik kompletterar våra strategiska mål perfekt”, säger Carlos Galamba, grundare av MDx CRO.