Företrädesemission 2023

För att läsa mer om den pågående företrädesemissionen och anmäla ditt intresse vänligen tryck på knappen nedan.

Prolight Diagnostics AB, tillsammans med vårt dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd utvecklar innovativa patientnära analys (PNA) system som även benämns Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod.


POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet på exempelvis en vårdcentral, en ambulans, ett äldreboende eller en akutmottagning. POC-tester kräver oftast inte specifik kompetens, till skillnad från de stora sjukhuslaboratoriernas tekniskt krävande utrustning.

Den nya digitala tekniken från Prolight kan innebära ett paradigmskifte inom POC-testning

Established analogue POC technology

- currently used by all other products

New digital POC technology

- only used on the Psyros™ platform

Visste du att?

Banbrytande teknik

Den nya digitala POC-tekniken, som räknar enskilda molekyler, öppnar upp möjligheter att kunna utveckla nya ultrakänsliga POC-tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på stora instrument i specialiserade laboratorier.

Exempel på möjliga, framtida stora kliniska områden:

Produkten är under utveckling. Design och specifikation kan ändras för den finala produkten.