Prolight Diagnostics AB, tillsammans med vårt dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd utvecklar innovativa Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod.

POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet på exempelvis en vårdcentral, en ambulans, ett äldreboende eller en akutmottagning. POC-tester kräver oftast inte specifik kompetens, till skillnad från de stora sjukhuslaboratoriernas tekniskt krävande utrustning.

Den nya digitala tekniken från Prolight kan innebära ett paradigmskifte inom POC-testning

Established analogue POC technology

- currently used by all other products

New digital POC technology

- only used on the Psyros™ platform

Visste du att?

Banbrytande teknik

Den nya digitala POC-tekniken, som räknar enskilda molekyler, öppnar upp möjligheter att kunna utveckla nya ultrakänsliga POC-tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på stora instrument i specialiserade laboratorier.

Exempel på möjliga, framtida stora kliniska områden:

Produkten är under utveckling. Design och specifikation kan ändras för den finala produkten.