Prolight på väg mot kliniska prestandastudier

Prolight Diagnostics, utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att bolagets senaste data för troponin i helblod bekräftar att bolaget nu är redo att påbörja tester med patientprover. Data genererades i helblodsprover på den slutliga kommersiella testkortsdesignen och överensstämmer med de krävande kraven för ”single-point rule-out” och mätning av delta-värden för riskstratifiering hos patienter […]

Prolight initierar studie på sjukhus i London med stöd av NIHR i4i PDA-bidrag

Prolight Diagnostics meddelar idag att bolaget kommer att initiera en studie vid Guy’sand St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London för att förvalidera test- och prototypprestanda för POC-systemet Psyros™. Studien görs med stöd av det nyligen tilldelade NIHR i4i PDA-bidraget. Inledande data med patientprover kommer att genereras under tredje kvartalet 2024 och resultaten […]

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 i Prolight Diagnostics inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Idag, den 20 maj 2024, inleds […]

Prolight Diagnostics publicerar delårsrapport Q1, 2024

Finansiell översikt Första kvartalet, 1 januari – 31 mars, Q1 2024 Koncern(siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0). Övriga rörelseintäkter uppgick till 68 (39) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -8 929 (-7 580) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,02 (-0,03) SEK. Kassaflödet från den löpande […]

Prolight Diagnostics tilldelas statligt brittiskt bidrag om 17 MSEK i samarbete med ledande brittisk sjukhussammanslutning

Prolight Diagnostics, utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen PsyrosTM, har tilldelats en NIHR Invention for Innovation (i4i) Product Development Award (PDA) på 17 miljoner kronor (£1,26 miljoner) i samarbete med bland annat Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London. ”Vi är glada över att ha tilldelats detta prestigefyllda stipendium. The National Institute […]

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6 i Prolight Diagnostics har fastställts till 0,10 SEK per aktie

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Prolight Diagnostics AB (publ) (”Prolight” eller […]

Prolight utser MDx CRO för utförande av kliniska valideringsstudier för Psyros™

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™ har anlitat MDx CRO som partner för att genomföra valideringsstudier gällande klinisk prestanda av Psyros™ högkänsliga troponintest. Efter en rigorös urvalsprocess är Prolight glada över att kunna meddela valet av MDx CRO som sin kliniska partner för Prolights banbrytande högkänsliga troponintest. MDx CRO kommer att ansvara för […]

Prolight Diagnostics AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Prolight Diagnostics AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil eller på bolagets hemsida: https://prolightdx.com/investerare/finansiella-rapporter/ För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila […]

Mangold Insight publicerar analys om Prolight Diagnostics

Läs hela analysen här: https://prolightdx.com/Mangold-Insight-Analys-av-Prolight-Diagnostics-2024-04-26.pdf För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Bolaget har beslutat att flytta fram årsstämman till den 27 maj 2024. Ny kallelse framgår nedan, vilken också ersätter tidigare publicerad kallelse. Bolaget har även beslutat att flytta fram publicering av Bolagets delårsrapport för Q1 till den 17 maj 2024. Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den […]