Avtal med TTP klart gällande lock-up och betalning av det särskilda utvecklingsprojektet inom distributed testing

Prolight Diagnostics har signerat ett lock-up avtal med bolagets teknologiska utvecklingspartner, TTP plc (The Technology Partnership) för hela deras innehav i Prolight Diagnostics fram till slutet av 2022. Delar av betalningen för det särskilda utvecklingsprojektet inom distributed testing kommer att ske till TTP genom nyemitterade aktier. Liksom tidigare kommer sådana betalningar i aktier offentliggöras allteftersom de sker.

– Vi är mycket glada för att TTP fortsätter att visa stor tilltro till vår POC plattform, PLD MicroFlex. TTPs långsiktiga investering ser vi som en bekräftelse på att de ser möjligheterna med vårt flexibla POC system, säger VD Ulf Bladin.

Bakgrund till avtalet
Prolight Diagnostics teknologiska utvecklingspartner och tillika en av huvudägarna, TTP plc bedömer att Prolight Diagnostics flexibla PLD MicroFlex plattform kan anpassas till POC/distributed testing för existerande centrala laboratorietester inklusive multiplex, så att existerande centrala laboratorietester inom flera kliniska områden även kan erbjudas till POC och mindre labb utan större kemiska förändringar.

Utvecklingen av det nya universella testkortet för PLD MicroFlex plattformen för tester kommer att påbörjas i januari 2022 och pågå under året.

Länk till tidigare pressmeddelande om anpassningen av PLD Micro Flex plattform till distributed testing.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics
E-post: info@prolightdiagnostics.se

www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Pressrelease 2021-12-16.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro ELISA” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 34,5 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.