Biostock.se har publicerat en intervju med verkställande direktör Ulf Bladin avseende förvärvet av det brittiska bolaget Psyros Diagnostics och det gemensamma bolagets ambition

Biostock.se publicerade den 28 februari en intervju med VD Ulf Bladin om Prolight Diagnostics förvärv av det brittiska bolaget Psyros Diagnostics.

Läs hela intervjun med Ulf Bladin på biostock.se
https://www.biostock.se/2022/02/prolight-diagnostics-forvarvar-brittiskt-bolag-for-att-ta-en-ledande-position-inom-patientnara-diagnostik/

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdiagnostics.se
Hemsida: https://www.prolightdiagnostics.se/emissionen/, www.psyros.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-03-07.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.