Biostock Studio har publicerat en videointervju med Ulf Bladin, Prolights Diagnostcs VD

Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics, besökte BioStocks studio för att berätta om fördelarna med patientnära diagnostisering, förvärvet av Psyros Diagnostics och hur marknaden för POC-tester har förändrats under covidpandemin. Dessutom får vi veta mer om vad som står i fokus under 2022 och den pågående företrädesemissionen som ska finansiera dessa satsningar.

Intervjun publicerades den 18 mars 2022, https://youtu.be/QOZVD2WUWVg

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdiagnostics.se
Hemsida: https://www.prolightdiagnostics.se/emissionen/, www.psyros.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Pressrelease 2022-03-21.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.