Investerarbrev juni 2021

”Det som har drivit mitt engagemang är att tekniken har potential att effektivisera vården, skapa kostnadsbesparingar, men framför allt – rädda liv. Tekniken och potentialen har jag aldrig tvivlat på och mina aktier har jag ägt sedan 2008”, säger Ingemar Kihlström, Prolight Diagnostics styrelseordförande i en intervju i junis investerarbrev.

Hur länge har du varit engagerad i bolaget?
Jag började engagera mig i Prolight Diagnostics sedan år 2005-2006 efter att jag träffat grundaren Masoud Khayyami genom en gemensam kontakt som jag hade som mentor för styrelsearbete vid det tillfället.

Vad fick dig engagerad i bolaget?
Jag blev engagerad i bolaget när Masoud berättade för mig om tekniken och när jag förstod potentialen. Jag tyckte hans tankar var väldigt spännande då, precis som nu!

Vad har drivit ditt engagemang?
Det som har drivit mitt engagemang är att tekniken har potential att effektivisera vården, skapa kostnadsbesparingar, men framför allt – rädda liv. Tekniken och potentialen har jag aldrig tvivlat på och mina aktier har jag ägt sedan 2008. Jag har följt med i de emissioner som genomförts och är fortfarande en relativt stor aktieägare som privatperson. Jag har alltid tyckt om Masoud och har ett stort förtroende för honom. Jag har inte tvekat ett smack på Prolight, och vad bolaget kan göra för patienter, sjukvården och för oss aktieägare.

Vilka styrkor ser du med tekniken?
Som jag nämnde, tekniken har fortfarande potential att både effektivisera vården, skapa kostnadsbesparingar och rädda liv. Tekniken kan bidra till att effektivt prioritera de patienter med bröstsmärtor som är i akut behov av vård. Kan vi utöka indikationerna till andra markörer i samma plattform ökar så klart produktens attraktion när vi med de utökade möjligheterna kan möta ytterligare behov på marknaden.

Vilka är dina kommentarer vad gäller det tredje utvecklingssteget?
Det tredje utvecklingssteget har tagit längre tid än planerat, men som när det gäller all utveckling så tar det tid. Vi har en produkt med potential och det finns ett intresse för den bland potentiella samarbetspartners eller köpare. Vi har, som tidigare meddelats, inlett dialog med flera industripartners gällande vår POC plattform. Inför det tredje utvecklingssteget är vår ambition att identifiera rätt partner och köpare av Prolights produkt. Det har uttryckts önskemål om att inkludera fler biomarkörer och multiplex och vi söker den bästa lösningen för att tillgodose dessa önskemål innan vi startar och investerar i steg tre. Vi vill utveckla en attraktiv produkt, som tilltalar en framtida samarbetspartner och köpare, som har lång livslängd och möter marknadens behov samt den konkurrens som finns idag och i framtiden. Den konkurrensen har förändrats under åren.

Parallellt med dessa diskussioner utvärderar styrelsen tillsammans med TTP hur mycket kapital, resurser och tid som kommer att krävas för att på en och samma plattform kunna påbörja utvecklings- steg tre med högkänsligt troponin och med multiplex.

Varför tar det så långt tid att planera för tredje utvecklingssteget?
Innan eller parallellt med att tredje steget påbörjas vill vi genom en oberoende analys säkerställa att plattformen fortfarande möter marknadens högt ställda krav och behov. Marknadsanalysen samt dialog med potentiella industripartners gav oss indikationer på att inkludera fler biomarkörer och multiplex i plattformen. Detta har i sin tur inneburit att vi fått överväga att göra ett omtag tillsammans med TTP för potentiell utveckling av plattformens funktioner. Vi inväntar en utvecklingsplan från TTP om hur dessa önskemål ska kunna integreras i det tredje utvecklingssteget på ett kostnadseffektivt sätt.

Är Siemens POC Atellica VTLi Patient-Side Immunoassay Analyzer en potentiell konkurrent till Prolights plattform?
I Siemens pressmeddelande som publicerades i april finns tyvärr inga kliniska data, produktkostnader eller lanseringsdatum för oss att ta ställning till och analysera. Först när denna information finns tillgänglig kommer vi att i detalj kunna jämföra Siemens data och klinisk prestanda med våra egna. Vi återkommer med svar så snart mer information finns tillgängligt.

Varför kan bolaget inte kommunicera oftare med sina aktieägare?
Vi informerar aktieägarna när vi har väsentlig och meningsfull information att dela med oss av genom pressmeddelanden och rapporter. Vi har strikta regler att följa vad gäller kommunikation. Som ett noterat bolag följer vi regelverket för Marknadsmissbruksförordningen (MAR). Vi arbetar på och kommer att kommunicera när vi har väsentlig information att delge marknaden.

Det har pågått skriverier och ryktesspridningar på forumen på nätet. Har du några kommentarer kring detta?
Det är naturligtvis tråkigt att det sprids rykten på olika forum. Min mening är att det finns ingen koppling till Prolights Diagnostics position idag eller den framtida potentialen som tekniken erbjuder. Vi bemöter inga spekulationer, påståenden eller rykten i externa forum eller sociala medier, utan vi följer börsreglerna och kommunicerar i enlighet med dessa.

Avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till aktieägare som undrar vad som sker i bolaget?
Ja, först och främst vill jag säga att vår VD Ulf Bladin arbetar på flera parallella spår. Dels med kontakter med potentiella samarbetspartners, vilket är tidskrävande och kan, av aktieägare, upplevas långdraget – men dessa diskussioner tar tid! Dels arbetar Ulf och styrelsen med att identifiera de funktioner vi ser att plattformen bör ha. Detta arbete sker tillsammans med TTP. Vår absoluta ambition är att skapa en plattform som är konkurrenskraftig, som möter marknadens behov och som därmed blir attraktiv för framtida köpare.

Läs investerarbrevet i sin helhet i bifogad fil.

Kort om Ingemar Kihlström
Ingemar Kihlström har en Fil kand. i kemi och biologi och är doktor i fysiologi från Uppsala universitet, samt docent vid Uppsala universitet. Han verkar idag inom bioteknik och finans som konsult. Ingemar Kihlström har under 1982-1996 arbetat med forskning och utveckling och med affärsutveckling vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bland annat på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag är han styrelseordförande i Ilya Pharma AB, Miris Holding AB, Sensidose AB, SpectraCure AB och Prolight AB. Styrelseledamot i Attana AB, Emplicure AB, Health Invest AB, samt Respiratorius AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB
E-post: info@prolightdiagnosticts.se
Tel: 046-16 20 65

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Pressrelease 2021-06-22.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, intensivvårdsavdelningar etc. vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2017 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.