Leveranser av instrumentdelar från Kina har återupptagits och pågår, samtidigt som begränsningen av virusspridningen är av betydelse för fortsatt utveckling.

Vi får nu leveranser av instrumentdelar från leverantörer som åter öppnat sin tillverkning efter att tidigare restriktioner till följd av Covid- 19 har upphört.

Liksom de flesta länder har myndigheterna i UK gått ut med riktlinjer vad gäller hantering och förebyggande åtgärder för att minimera spridningen av Covid -19 . En del personer knutna till Prolights projekt, är pga detta just nu förhindrade från att arbeta i labbmiljö. Vår samarbetspartner TTP planerar kontinuerligt för sådana scenarios för att så långt möjligt säkra att utvecklingslaboratoriet kan fortsätta sin verksamhet utan att utgöra en hälsorisk eller påverka utvecklingstakten.

Dagens situation innebär att vi i nuläget inte kan ge rimligt säker information om när i tid vi kan slutföra beta-prototypen och testning av densamma.

Vi gör allt vi kan för att mildra påverkan på projektet, och därmed fortsätta framstegen mot ett avslutande av fas 2.

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.15 den 19 mars 2020.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.