Ny instrumentdesign – Utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan

Instrumentdesignen börjar ta form med fokus på säkerhet och lätthanterlighet för användaren, i kombination med ett modernt uttryck. Ytterligare mindre justeringar kan komma att ske. Flertalet i instrumentet ingående komponenter är nu valda.  

Vi arbetar parallellt med att säkerställa att användarnas hanteringskrav möts, och vidareutvecklar även  vårt kvalitetssystem i linje med branschens krav.

Arbetet med optimering, instrumentutveckling och färdigställande av test kort fortskrider enligt plan.

4 oktober 2018

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2018-10-04.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.