Prolight ansöker om två nya patent – förlängd utvecklingsfas ökar produktens värde

De senaste månadernas arbete med att utveckla Prolights banbrytande plattform inom point-of-care diagnostik för i första hand diagnos av hjärtinfarkt har resulterat i flera väsentliga framsteg. Resultaten har gett nya och värdefulla data baserat på innovativ utveckling av analysprocessen. Utvecklingen har lett fram till två nya patentansökningar relaterade till metod och applikation, vilka nu inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning till ”The Intellectual Property Office” i UK. Det är bolagets bedömning att dessa framsteg väsentligt ökar produktens kommersiella värde. Intentionen är att under det närmaste året komplettera med ytterligare patentansökningar.

Behovet av att implementera och vidareutveckla dessa, tillsammans med ytterligare redan långt utvecklade innovationer har lett till att bolaget beslutat att förlänga innevarande utvecklingsfas över 2019, med beräknad inledning av fas 3 under början av 2020. Styrelsen bedömer att detta kommer att förstärka bolagets kommersiella förutsättningar inför kommande förhandlingar med samarbetspartners inför marknadslanseringar.

Prolight har kommit överens med TTP om en lock up period för försäljning av aktier under 1 år med start från maj 2019. Det är glädjande att Prolights teknologipartner på detta sätt visar engagemang och tilltro till bolaget och dess teknik.

Förlängningen av utvecklingen kommer att innebära ett utökat kapitalbehov.

16 maj  2019

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 den 16 maj 2019.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2019-05-16.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.