Prolight Diagnostics beslutar om kvittningsemission till TTP

Prolight Diagnostics AB (“Prolight”) meddelar idag att bolaget emitterar nya aktier i en kvittningsemission till bolagets brittiska samarbetspartner The Technology Partnership (TTP). Emissionen görs som betalning för den fordran som TTP har på Prolight för utvecklingsprojektet inom distribuerad testning som kommunicerades den 16 december 2021.

Styrelsen för Prolight har beslutat om en riktad nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman i maj 2022. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP.
 
Emissionskursen är 0,2340 kr per aktie. Enligt avtalet med TTP har kursen beräknats som genomsnittskursen under perioden 10 november till 23 november 2022.
 
4 799 116 aktier emitteras varvid bolagets aktiekapital ökar med 479 911,60 kr. Utspädningen blir cirka 1,73 procent för befintliga aktieägare. Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Prolight att uppgå till 282 269 454 st.