Prolight Diagnostics beslutar om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna

Den 23 februari beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier enligt bemyndigande från extra bolagsstämma i december 2016.

Bolagets aktiekapital ökade med 167 715 kr genom nyemission av 1 677 150 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma The Technology Partnership. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom avtal åtagit sig att emittera aktier, vilka kvittas mot tecknarens fordran, till en teckningskurs av 0,75 kr per aktie. Kursen är densamma som den under hösten 2016 genomförda nyemissionen. Utspädningen blir ca 3% för befintliga ägare.

The Technology Partnership och Prolight Diagnostics samarbetar, i syfte att utveckla en ny testplattform för Point of Care Testning (POCT). Som första analys planeras utveckling av ett högkänsligt Troponin-test, till stöd för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

29 mars 2017

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2017-03-29.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid sk Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.