Prolight Diagnostics dotterbolag, Psyros Diagnostics, har ansökt om ytterligare patent

Prolight Diagnostics dotterbolag, Psyros Diagnostics, har lämnat in ytterligare en patentansökan rörande bolagets unika POC teknik för att räkna enskilda molekyler digitalt.

Patentansökan innebär en förfinad mätning av enskilda molekyler och har inlämnats till Intellectual Property Office i UK. Denna innovation bidrar till att tester kan genomföras ännu snabbare på bolagets POC plattform samtidigt som detektionssystemet förenklas, vilket möjliggör lägre kostnader för instrumentet.

”Detta är det tredje patentet som inlämnats för Prolight Diagnostics dotterbolag Psyros Diagnostics inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet med den banbrytande digitala POC plattformen. Vi bedömer att dessa innovationer väsentligt ökar värdet av vår produkt” säger Prolight Diagnostics VD Ulf Bladin.

För ytterligare information:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics 2022-04-07.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.