Prolight Diagnostics har bett om korrigering av publicerad felaktig information gällande ägarstruktur på olika plattformar

Vi vill på detta sätt göra aktieägare i Prolight Diagnostics uppmärksamma på att ett flertal plattformar som t ex di.se, placera.nu och svd.se publicerat felaktig ägarstruktur för Prolight Diagnotics per den 30 september 2021.

Respektive redaktion har kontaktats för korrigering av den felaktiga informationen.

Korrekt ägarstruktur finner du här.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics
E-post: ub@prolightdiagnostics.se

www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2021-11-08.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro ELISA” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.