Prolight Diagnostics korat som årets bästa notering 2017 för mikrobolag i kategorin kursutveckling

SvD Börsplus IPO -guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2017 börsnoterades 103 mikrobolag. Från teckningskurs och framåt, (brytpunkt är 12 månader efter notering eller senast den 18 maj för 2017 års noteringar), steg Prolights aktie med 451,6 procent. Detta är bäst i klassen och överskrider vida den genomsnittliga IPO-avkastningen på -25,6 procent för mikrobolag. Rådgivare var G&W Fondkommission.

5 juni 2018

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se 

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2018-06-05.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.