Prolight Diagnostics på Digitala Aktiekvällen

Prolight Diagnostics VD, Ulf Bladin, presenterade bolaget på Digitala Aktiekvällen för ett par dagar sedan. Om du missade presentationen finns det möjlighet att se den här, https://youtu.be/2KEjpD0Vs3c.

Den kommer även att finnas på Prolight Diagnostics hemsida, https://www.prolightdiagnostics.se/emissionen/.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Presentation-pa-Digitala-Aktiekvallen.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.