Prolight Diagnostics presenterar banbrytande POC-teknik på AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo

Prolight Diagnostics (“Prolight”) meddelar idag att bolagets digitala Point-of-Care (POC) system för att identifiera enskilda molekyler av högkänsligt troponin, kommer att visas upp på den internationella kongressen, American Association for Clinical Chemistry (AACC) Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo i Anaheim, Kalifornien, 23–27 juli.

”För första gången kommer vi visa upp ett koncept av vårt POC-system som är utvecklat för patientnära testning. Givet vår nya och unika POC-teknik för digital immunoanalys (som räknar enskilda molekyler) förväntar vi oss ett stort intresse. AACC anses vara en av världens viktigaste diagnostikkongresser och vi är mycket stolta över att kunna visa upp vårt systemkoncept som baseras på den pågående utvecklingen tillsammans med ITL (Integrated Technologies Limited)”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.
 
Prolight kunde nyligen meddela att bolaget har visat proof-of-performance på sitt system för kvantifiering av enskilda molekyler av proteinet troponin ner till ensiffriga nanogram per liter (ng/L). Dessa resultat banar väg för att tidigt kunna upptäcka och/eller utesluta hjärtinfarkt vilket kan minska sjukvårdskostnaderna och förbättra livskvaliteten för hundratusentals patienter.
 
Den nya banbrytande tekniken öppnar även upp möjligheter att kunna utveckla nya POC- tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Med den nyskapande tekniken bakom digital immunoanalys finns möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC-instrument nära patienten. Dessutom, med den inbyggda multiplexfunktionen är det möjligt att kunna testa kombinationer av biomarkörer för sjukdomsspecifika paneler från samma droppe blod. Detta kan leda till ett paradigmskifte inom patientnära testning som i slutändan kan leda till stora hälsoekonomiska fördelar.