Prolight Diagnostics presenterar på Aktiedagen den 14 mars

Prolight Diagnostics genomför en företrädesemission den 7-22 mars och VD Ulf Bladin presenterar bolaget som tecknat ett avtal om ett strategiskt förvärv av det brittiska bolaget Psyros Diagnostics. Ambitionen är att tillsammans utveckla de främsta och innovativa Point of Care (POC) systemen med möjlighet att möta både marknadens växande behov av snabb, enkel och effektiv patientnära testning och kraven på långsiktig konkurrenskraft.
Prolight Diagnostics produkterbjudande kommer att bestå av två POC-plattformar, den nyss förvärvade bestående av Psyros Diagnostics teknik och PLD MicroFlex plattformen, utvecklad av teknikpartnern och tillika ägaren, The Technology Partnership (TTP).

Prolight Diagnostics VD, Ulf Bladin, presenterar bl a bolaget inklusive det förvärvade bolaget Psyros Diagnostics styrkor. Man bedömer att Prolight Diagnostics har potential att bli en av de starkaste aktörerna på den kraftigt växande POC marknaden och revolutionera patientvården samt ge vårdgivare de verktyg de efterfrågar för att ställa tidig och korrekt patientnära diagnos.

Välkommen att se presentationen den 14 mars kl 19.00-19.30 och ställa dina frågor på https://www.aktiespararna.se/tv/live

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-03-10.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.